Pengerusi,

Pusat Kebajikan Masyarakat Skim Penempatan Nanga Tada,

D/A Rumah Babai, Peti Surat 29, 96700, Kanowit.

27 Ogos 2003

 

YAB Datuk Patinggi Tan Sri (Dr. ) Haji Abdul Taib Mahmud,

Ketua Menteri Merangkap Menteri Perancangan Sumber Sarawak,

Pejabat Ketua Menteri, Wisma Bapa Malaysia,

Petra jaya, 93502 Kuching, Sarawak

 

 

YAB, Datuk Patinggi Tan Sri,

 

Per: Memohon kawasan Tanah Adat (NCR) disurvei dan dipetakan demi mencapai pembangunan mampan

____________________________________________________________________________________

 

Adalah dengan segala hormatnya kami yang bertandatangan di bawah menarik perhatian YAB Datuk Patinggi kepada perkara di atas.

 

Adalah kami, Ketua-Ketua Kaum serta Wakil-Wakil Kampung / Rumah Panjang masyarakat Iban dari kawasan Sungai Oya, Pakoh, Bunau, Sekuau, Tuah, Bawan, Mapai, dan Tada telah bermesyuarat pada 27hb Ogos 2003 bagi membuahkan visi pembangunan untuk kawasan tanah adat kami. Mesyuarat tersebut adalah inisiatif kami sendiri untuk mengambil peranan dalam usaha membawa pembangunan mampan yang teratur dan terkawal serta sejajar dengan hasrat dan rancangan Kerajaan untuk membangun Negara Malaysia khasnya Negeri Sarawak sebagai sebuah Negara maju seperti yang dipaparkan dalam Wawasan 2020.

 

Mesyuarat kami berpendapat bahawa antara faktor yang penting dan relevan untuk membawa dan menentukan kualiti pembangunan yang teratur, seimbang dan memenuhi kehendak dan citarasa Negara dan rakyat dalam abad ke 21 ini ialah tanah iaitu pemilikan, penggunaan dan pengurusannya. Berkaitan dengan perkara ini, kami dengan segala hormatnya memohon kepada Kerajaan Negeri agar bidang-bidang dan kawasan Tanah Adat (NCR) dalam kawasan kami disurvei dan disukat sebagai langkah pertama untuk memajukannya kearah mencapai pembangunan mampan. Pemetaan Tanah Adat (NCR) adalah sangat mustahak bagi menetukan kawasan Tanah Adat (NCR) sebuah rumah panjang agar apa jua rancangan / projek pembangunan oleh kerajaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan berkesan.

 

Untuk melaksanakan permohonan ini kami semua menyatakan kesanggupan untuk bekerjasama dengan mana-mana pihak yang dipertanggungjawabkan dan sedia untuk mengadakan perbincangan dan rancangan lebih terperinci demi untuk memajukan tanah adat yang terdapat dalam kawasan kami masing-masing.

 

Sekian. Terima kasih.

 

 

Yang benar,

 

 

Kawasan

Ketua-Ketua Kaum/Wakil-Wakil

Tandatangan

1. Skim Penempatan Semula Nanga Tada, Kanowit

 

Tr. Entai ak Meringai

 

Tr. Maja ak Layang

 

Tr. Elam ak Abo

 

Tr. Melintang ak Munau

 

Tr. Paulus ak Bukoh

 

Tr. Aji ak Denggai

 

Tr. Ragie ak Nyandang

 

Tr. Nibong ak Nyandau

 

Tr. Labong ak Bunsu

 

Tr. Jelai ak Kana

 

Tr. Berawang ak Timban

 

Tr. Akok ak Nunjing

 

Wakil Tr. Ugap ak Seribu, Kendawang ak Besi

 

Wakil Tr. Meruan, Ngali ak Salleh

 

Wakill Tr. Babai, Sawing ak Lunsa

 

Cr. Medan ak Nunjing

 

---------------

 

---------------

 

---------------

 

---------------

 

---------------

 

---------------

 

---------------

 

---------------

 

---------------

 

---------------

 

---------------

 

---------------

 

-----------------

 

-----------------

 

-----------------

 

-----------------

2. Batang Oya, Sibu, Sarawak

 

Tr. Penguang ak Ikas

 

Tr. Semukau ak Ranggau

 

Tr. Seliau ak Biju

 

Tr. Sangau ak Janda

 

Tr. Tujuh ak Jimbun

 

 

-----------------

 

-----------------

 

-----------------

 

-----------------

 

-----------------

3. Sungai Pakoh, Batang Oya, Sibu, Sarawak

 

Tr. Lettan ak Terasit

 

 

Tr. Ngalai ak Inggang

 

 

Tr. Petrus Ngelambong ak Muli

 

Tr. Sujang ak Empeding

 

Tr. Tinggi ak Liang

 

Wakil Tr. Keel ak Banta, Jabing ak Dana

 

Wakil Tr. Anthony ak Pong, Wan ak Pong

 

 

---------------

 

 

---------------

 

 

---------------

 

---------------

 

---------------

 

 

--------------

 

---------------

 

4. Sungai Bunau, Pakoh, Oya, Sibu, Sarawak

 

Wakil Tr. Enjah ak Dagang, Sebuang ak Nanggai

 

Tr. Kiroh ak Jamban

 

 

---------------

 

---------------

 

5. Skim Penempatan Semula Nanga Sekuau

 

Tr. Banying ak Belaja

 

Tr. Rimau ak Belaja

 

Tr. Ngelayang ak Jamban

 

Tr. Keroh ak Luyoh

 

Tr. Engkail ak Bunyau

 

Tr. Renang ak Usit

 

Wakil Tr. Francis, Dana ak Matahari

 

---------------

 

---------------

 

---------------

 

---------------

 

---------------

 

---------------

 

---------------

5. Sungai Tuah, Kanowit, Sarawak

 

Tr. Letan ak Ujat

 

Wakil Tr Martin, Joshua ak Medan

 

Wakil Tr, Pius, Maria ak Bony (P)

 

Wakil Tr. Kendawang, Enjan ak Jalang (P)

 

---------------

 

---------------

 

---------------

 

---------------

6. Sungai Bawan, Kanowit, Sarawak

 

Wakil Tr. Umpau, Jali ak Banong

 

---------------

 

 

7. Sungai Mapai, Kanowit, Sarawak.

 

Tr. Umpun ak Bugap

 

Tr. Lanting ak Changai

 

Tr. Selunggang ak Rawing

 

Tr. Jawa ak Sampak (Enseriban ak Sumbu)

Tr. Lambai ak Budol

 

Tr. Pating ak Jangok

 

Empera ak Manggoi (Wakil TR Kunding ak Manggoi)

 

---------------

 

---------------

 

---------------

 

---------------

 

---------------

 

-----------------

 

-----------------

 

 

 

Sk : YB Datuk Amar Leo Mogie Anak Irok,

Menteri Tenaga, Kommunikasi Dan Multimedia, Malaysia

Merangkap Wakil Rakyat Kawasan P183, Kanowit

Tingkat 1, Wisma Damansara,

50666 Kuala Lumpur

 

YB Encik Joseph Entulu Anak Belaun;

Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak Bagi N46 Tamin,

206, Jalan Golden Farm, 6th Mile Off Jalan Penrissen,

93250 Kuching, Sarawak

 

YB Encik Joseph Mauh Anak Ikeh

Ahli Parlimen Selangau,

Lot 9029, Tingkat 1, Jalan Wan Alwi,

93350 Tabuan Jaya, Kuching, Sarawak.

 

Pesuruhjaya Polis Bahagian Sarawak

Ibupejabat Polis DiRaja Malaysia Kontingen Sarawak,

Jalan Badruddin, 95560 Kuching, Sarawak.

 

OCPD,

Ibupejabat Polis DiRaja Malaysia Cawangan Sibu,

96000 Sibu, Sarawak


YB Gabriel Adit Anak Demong,

Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak N.37 Ngemah,

PBDS Cawangan Kanowit,

60, 1st Floor, Jalan Kubu, 96700 Kanowit, Sarawak

 

Residen,

Pejabat Residen Bahagian Sibu,

96000 Sibu, Sarawak

 

Pegawai Daerah,

Pejabat Daerah Selangau,

96400 Selangau, Sarawak

 

Pegawai Daerah,

Pejabat Daerah Kanowit,

96700 Kanowit, Sarawak

 

Superintendent,

Jabatan Tanah Dan Survei Bahagian Sibu

96000 Sibu, Sarawak

 

Regional Forest Director,

Jabatan Hutan Bahagian Sibu,

Wisma Sanyan, 96000 Sibu, Sarawak